Proclaimer

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 27 mei 2018.

Praktijk Voetverzorging C. Mureau is er van bewust dat u vertrouwen stelt in mij. Ik zie het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten ik u weten welke gegevens ik verzamel als u mijn website gebruikt, waarom ik deze gegevens verzamel en hoe ik hiermee uw gebruikservaring verbetert. Zo snapt u precies hoe ik werk. Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Praktijk Voetverzorging C. Mureau. U dient zich ervan bewust te zijn dat Praktijk Voetverzorging C. Mureau niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren. Praktijk Voetverzorging C. Mureau respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Carolina Mureau verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Via het contactformulier / e-mail:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Alle andere gegevens die (vrijwillig) door de gebruiker verstrekt worden

Via statistiek-programma’s:

 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Land van herkomst
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Voor, tijdens of na behandelingen:

 • Naamgegevens
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Behandelgegevens
 • De door de klant medegedeelde (medische) gegevens

Social Media Buttons

De website maakt gebruik van zogenoemde Social Media Buttons en Google Analytics, waarbij bezoekers van de website in staat worden gesteld om teksten en/of foto’s van deze website via Social Media te delen en/of te promoten, of waarmee wij bezoekgedrag kunnen monitoren. Deze Social Media Buttons en deze programma’s kunnen cookies op uw computer plaatsen. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van deze Social Media bedrijven/netwerken zelf afkomstig zijn. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van deze Social Media bedrijven/netwerken om te lezen wat zij met de (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verkrijgen. De informatie die deze Social Media bedrijven/netwerken verzamelen, kunnen worden overgebracht naar het land van herkomst van de Social Media bedrijven/netwerken en kunnen worden opgeslagen op (buitenlandse) servers deze bedrijven. Indien u geen gebruik wenst te maken van deze social buttons, dan wordt geadviseerd om software te installeren die de weergave van deze buttons en de achterliggende code van de buttons blokkeert. Carolina Mureau aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van Social Media Buttons op deze website. Het gebruik van deze website en de buttons is geheel op eigen risico.

Cookies

carolinamureau.nl maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de website op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst en vervolgens door de website weer kunnen worden geraadpleegd. Deze cookies worden voor twee doeleinden gebruikt:

 • Om de website goed te laten werken. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt om uw voorkeuren te onthouden.
 • Om statistieken over het gebruik van de website te verzamelen. Deze website maakt gebruik van een programma voor web analyses. Dit programma verzamelt gegevens over de manier waarop bezoekers de website gebruiken. Hierbij kan gedacht worden aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Deze informatie wordt gebruikt om de website nog beter af te stemmen op de behoeften van de bezoekers.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Op onze website kunnen we echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via het contactformulier, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Carolina Mureau verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Het maken van vervolgafspraken
 • Om behandelingen volgens de geldende kwaliteitsnormen uit te voeren
 • Om je te adviseren
 • Praktijk Voetverzorging C. Mureau analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Praktijk Voetverzorging C. Mureau verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Praktijk Voetverzorging C. Mureau neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Praktijk Voetverzorging C. Mureau gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

• Microsoft Office • WordPress. waaronder plug-ins en/of andere WordPress applicaties • Beveiligingsapplicaties • Bancaire applicaties • Systemen/apps voor betalingen

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Praktijk Voetverzorging C. Mureau bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Praktijk Voetverzorging C. Mureau verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Praktijk Voetverzorging C. Mureau en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen via het contactformulier. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen zes weken, op jouw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Praktijk Voetverzorging C. Mureau neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via het contactformulier

Wijzigingen

Carolina Mureau behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze proclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om deze proclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte geraakt.

Toepasselijk recht

Deze website en alle op deze website gepubliceerde informatie (inclusief deze proclaimer) zijn in beginsel gericht op het Nederlandse publiek en worden beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.